Glazbena škola J. Hatzea

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole

Konačne liste za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2023./24.

Konačne liste za upis u 1. razred osnovne glazbene škole Josipa Hatzea možete pogledati unutar administrativnog sučelja preko linka http://upisi.gsjh.hr/_user/ koristeći podatke za prijavu iz svoje prijavnice.

TERMINI UPISA U 1. OSNOVNE U ŠK. GOD. 2023./2024.

Upisi u 1. razred osnovne škole održat će se u srijedu, 30. kolovoza 2023. prema sljedećem rasporedu:

Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 3 (Nova škola)

09.30 – 10.30
18.00 – 19.00
Pri upisu (Split) nas obavijestite u kojem turnusu Vaše dijete pohađa nastavu osnovne škole ili pošaljite poruku na mobitel 095 4800801 (Ime, prezime, instrument, smjena u OŠ).

DO Kaštela, Don Frane Bege 1, Kaštel Kambelovac
10.00 – 11.30

DO Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1

17.00 – 19.00

DO Stari Grad

09.00

DO Hvar

10.30

DO Postira, DO Bol, DO Vis

Upis na mail adresu škole:  glazbena.hatze@gmail.com do 14.00h

ZA UPIS JE POTREBNO:
– preslika rodnog lista i domovnice;
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i  potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice;
– predati potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 20,00 eura; IBAN i broj računa Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj 652642.- opis plaćanja: upisnina - IME I PREZIME UČENIKA;
– upisnicu i primjer ispunjene uplatnice možete preuzeti na porti nove škole ili sa sljedećeg linka http://www.gsjh.hr/obrasci-za-ucenike/
– kandidat koji se ne upiše u navedenim terminima gubi pravo upisa.
 

Prijavnica za odabir instrumenata

Napomena: Odabiru instrumenata mogu pristupiti oni kandidati koji su prešli bodovni prag.

Natječaj za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školskoj godini 2023./24. u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Postira, DO Bol, DO Hvar, DO Stari Grad, DO Vis

1. PRAVO UPISA
 
U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
Dobna granica:
- flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2011.
- klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa – mlađi od 01. 09. 2013.  
Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za daljnje obavijesti pratite naše web stranice.
 
 
2. TIJEK POSTUPKA
 
Cijeli postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr.
 
Postupak se provodi na sljedeći način:

1. online prijave počinju 24. travnja i traju do 08. svibnja u 17:00h
2. provedba prijemnog ispita (termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici)
3. objava bodova s prijemnog ispita 06. lipnja 2023. u 15:00h (napomena: prelazak bodovnog praga ne podrazumijeva pravo upisa u Školu)
4. objava upisnih kvota po programima 25. kolovoza 2023. 
5. odabir željenog instrumenta počinje 25. kolovoza u 12:00h i traje do 29. kolovoza 2023. u 12:00h
6. objava rezultata prijemnog ispita 29. kolovoza u 12:00h
7. upisi su 30. kolovoza 2023.


Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su:
 
Split
flauta, oboa, klarinet, truba, udaraljke, klavir, violina, viola, violončelo, gitara, harfa
 
DO Kaštela
klavir, violina, violončelo, klarinet, flauta, truba, gitara
 
DO Trogir
klavir, violina, violončelo, gitara, klarinet, truba, flauta
 
DO Bol
klavir
 
DO Postira
klavir
gitara
 
DO Hvar
klavir
 
DO Stari Grad 
klavir, truba
 
DO Vis
klavir, udaraljke
 
 
Termini prijemnih ispita:
 
Split
Ulica kralja Tomislava 6 („Stara škola“) 
srijeda, 10. 05. u 16:00, 17:00, 18:00
subota, 13. 05. u 08:30, 09:30, 10:30
srijeda, 17. 05. u 08:30, 09:30, 16:00, 17:00, 18:00
srijeda, 24. 05. u 16:00, 17:00, 18:00
 
DO Kaštela 
Subota, 13.05. u 09:30, 10:30
Subota, 20.05. u 09:30, 10:30
 
DO Trogir 
Srijeda, 17.05. u 16:00, 17:15, 18:30
 
DO Bol
Subota, 13.05. u 15:00 
 
DO Postira
Subota, 13.05. u 11:00 
 
DO Hvar
Subota, 20.05. u 10:00
 
DO Stari Grad
Srijeda, 10.05. u 14:00
 
DO Vis
Ponedjeljak, 22. 05. u 14:00
 
U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira upisujući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin. Pomoć i informacije vezane za upis možete dobiti na e-mailu upisi@gsjh.hr a sve dodatne informacije vezane za sam rad aplikacije za upis možete dobiti isključivo na e-mailu webmaster@gsjh.hr.
Prijemni ispit provodi tročlana komisija. 
 
Kandidatu se vrednuje isključivo rezultat ostvaren na prijemnom ispitu glazbene darovitosti, a vrednuje se: 
1. glazbeni sluh i pamćenje (40 bodova)
2. glazbeni ritam (20 bodova) 
3. glazbeni test (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova) 
Na ispitu je moguće ostvariti ukupno 100 bodova. 
 
Prijemni ispit provodi se sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole u izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Bodovni prag s prijemnog ispita koji omogućuje upis (ali ga ne podrazumijeva) je 65 bodova. Bodovi s prijemnog ispita objavit će se 08. lipnja u aplikaciji. Ukoliko dva kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat s većim brojem bodova iz dijela ispita glazbeni sluh i pamćenje. Roditelji mogu vidjeti samo rezultat svoga djeteta.
Kandidati koji su prešli bodovni prag u daljnjem postupku mogu se natjecati za upis u Glazbenu školu.
 
Točan broj slobodnih mjesta definirat će se na sjednici Vijeća pročelnika i voditelja 25. kolovoza, nakon čega će se objaviti upisna kvota. Upisna kvota je broj slobodnih mjesta na pojedinom instrumentu. Postoji mogućnost da dođe do promjene ponude programa.
Od 25. 08. 2023. u 12:00h aplikacija će biti otključana i kandidati koji su prešli bodovni prag moći će do 29. 08. u 12:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije. 
Po isteku roka, 29.08. u 12:00h, aplikacija se zaključava i ostaju vidljivi rezultati kandidata koji su ostvarili pravo na upis. 
Roditelji su odgovorni za točnost danih podataka te, ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificiran.
 
 
3. PARTICIPACIJA
 
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea dostupna je na web stranicama škole u izborniku Škola/Propisi/Akti škole. 
 
 
4. UPISI 
 
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, upisima mogu pristupiti isključivo dana 30.08. 2023. u terminima koji će se naknadno objaviti.
Za upis je potrebno donijeti u Školu:
- presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
- predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice
- dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 20 €; IBAN i broj računa Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj 652642.
 
 
5. DRUGI CIKLUS PRIJEMNIH ISPITA (JESENSKI ROK)

Ukoliko ostane slobodnih mjesta, provest će se 2. ciklus upisa.