Glazbena škola J. Hatzea

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole

Termini upisa u 1. osnovne

Upis u 1. osnovne
 
Za upis je potrebno:
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice;
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj 652642.
– upisnicu i primjer ispunjene uplatnice možete preuzeti na porti nove škole ili sa sljedećih linkova:
http://www.gsjh.hr/obrasci/
Primjer ispunjene uplatnice za upisninu
Ukoliko se učenik ne upiše u navedenom roku gubi pravo upisa za školsku godinu 2018/19.
 
 
Termini upisa u 1. osnovne
Četvrtak, 30. 08. 2018.
 
Split, Trg hrvatske bratske zajednice 3 (Nova škola)
09.00 – 10.00
18.00 -19.00
Pri upisu nas obavijestite u kojem turnusu Vaše dijete pohađa nastavu Osnovne škole.
 
DO Kaštela, Don Frane Bege 1, 21214 Kaštel Kambelovac
10.00 – 11.00 i 18.00-19.00
 
DO Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1
09.00 – 11.00
 
DO Jelsa, Lučica bb
10.00

DO Hvar, Ulica Marije Maričić 1
09.00

DO Stari Grad, Braće Bjankini 3
11.00
 
DO Supetar, Jobova bb
10.30
 
DO Postira, Polježnice bb
11.00
 
 
 

 

 

Konačne liste za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2017/18

Konačne liste za upis u 1. razred osnovne glazbene škole Josipa Hatzea možete pogledati unutar administrativnog sučelja preko linka prijavnice za biranje instrumenata.

Prijavnica za odabir instrumenata

UPISNE KVOTE 2018/19

SPLIT
KLAVIR 40
GITARA 13
HARFA 4
VIOLINA 10
VIOLA 3
VIOLONČELO 3
FLAUTA 5
SAKSOFON 3
OBOA 3
TRUBA 2
KLARINET 2
ROG 1
UDARALJKE 2
HARMONIKA 3

DO KAŠTELA
KLAVIR 9
VIOLINA 4
GITARA 4
TROMBON 1
FLAUTA 4
TRUBA 3

DO TROGIR
KLAVIR 9
VIOLINA 2
VIOLONČELO 2
FLAUTA 3
TRUBA 3

DO STARI GRAD
KLAVIR 3

DO JELSA
KLAVIR 4
GITARA 3

DO HVAR
KLAVIR 6

DO SUPETAR
KLAVIR 3

DO POSTIRA
KLAVIR 4
GITARA 2

DO VIS
TRUBA 1

 

Odabir instrumenta

U ponedjeljak, 27. 08. od 12.00h otključava se aplikacija i otvara mogućnost odabira instrumenta za upis u Glazbenu školu Josipa Hatzea učenicima 1. razreda osnovne škole. Potrebno je logirati se na http://upisi.gsjh.hr/ gdje slijede detaljne upute za korištenje aplikacije. Kandidat se logira putem e-mail adrese i lozinke koju je odabrao prilikom prijave. U slučaju da ste zaboravili pristupne podatke ili imate problema s radom u aplikaciji možete nas kontaktirati na webmaster@gsjh.hr.
 
Aplikacija se  zaključava u srijedu, 29. 08. 2018. u 12.00h.
 
Upis u osnovnu školu održat će se 30. 08. prema naknadno objavljenom rasporedu.
 
Ukoliko se učenik ne upiše u navedenom roku gubi pravo upisa za školsku godinu 2018/19.
 
 
Pozivamo kandidate koji ne uđu u upisnu kvotu, a u ovoj će školskoj godini pohađati 1. ili 2. razred osnove škole (ili su mlađi), da se upišu na početnički solfeggio. Nastava početničkog solfeggia organizirana je u Splitu, Trogiru i Kaštelima. Upisi traju od 17. do 28. rujna kroz jutro.  

Objavljeni su rezultati prijemnih ispita

Rezultate prijemnih ispita možete vidjeti unutar administrativnog sučelja na linku http://upisi.gsjh.hr/_user/ koristeći podatke za prijavu iz svoje prijavnice.
Liste sa rezultatima biti će objavljene i na oglasnim pločama u Matičnoj školi ili dislociranom odjelu.

Obavijest za prijemne ispite za Matičnu školu Split

Prijemni ispiti za Matičnu školu Split vršit će na Trgu hrvatske bratske zajednice 3 (Nova škola).

NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2017/18

NATJEČAJ
za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja
u šk. god. 2018/19
u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Bol, DO Hvar, DO Stari Grad, DO Jelsa, DO Vis1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
Dobna granica:
- flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2006.
- klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2008.
- iznimno DO Jelsa – mlađi od 01. 09. 2007.

Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za daljnje obavijesti pratite naše web stranice.


2. TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr Postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 16. 04. i traju do 30. 04. 2018. u 24:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 06. 06. 2018.
4. objava upisnih kvota po programima 27. 08. 2018.
5. odabir željenog instrumenta počinje 27. 08. u 12:00h i traje do 29. 08. 2018. u 12:00h
6. upisi su 30. 08. 2018.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su :

Matična škola Split
flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, klavir, violina, viola, violončelo, gitara, harfa

DO Kaštela
klavir, violina, trombon, flauta, truba, gitara

DO Trogir
klavir, violina, violončelo, flauta, truba

DO Postira
klavir, gitara

DO Supetar
klavir

DO Bol
klavir

DO Jelsa
klavir, gitara

DO Stari Grad
klavir

DO Hvar
klavir

DO Vis
truba

Termini prijemnih ispita:

Matična škola Split
srijeda, 02. 05. u 08:30, 09:30, 16:00, 17:00 i 18:00h
srijeda, 09. 05. u 08:30, 09:30, 16:00, 17:00 i 18:00h
subota, 12. 05. u 08:30, 09:30
srijeda, 23. 05. 16:00, 17:00 i 18:00h

DO Kaštela
subota, 12. 05. u 08:30, 09:30, 10:30h

DO Trogir
utorak, 22. 05 u 16:00 i 18:00
srijeda, 23.05.u 10:00

DO Postira
petak, 11. 05. u 14:30h

DO Supetar
petak, 11. 05. u 18:00h

DO Bol
četvrtak, 10. 05. u 17:30h

DO Jelsa
četvrtak, 03. 05. u 17:00h

DO Stari Grad
petak, 04. 05. u 15:00h

DO Hvar
petak, 04. 05. u 12:30h

DO Vis
srijeda, 23. 05. u 19.30

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin.
Pomoć i infromacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr

Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita 06. 06. objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata.
Točan broj slobodnih mjesta definirat će se na sjednici Nastavničkog vijeća 23. 08., nakon čega će se objaviti upisna kvota. Postoji mogućnost da dođe do promjene ponude programa.
Od 27. 08. u 12:00h aplikacija će biti otključana i kandidati koji su prešli bodovni prag moći će do 29. 08. u 12:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.

Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificirati.


3. PARTICIPACIJA

Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
 

4. UPISI

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti isključivo dana 30.08. u terminima koji će se naknadno objaviti.

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
- presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
- predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
- dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj 652642.
 

5. DRUGI CIKLUS PRIJEMNIH ISPITA (JESENSKI)
Ukoliko se pokaže potreba provest će se 2. ciklus upisa.